Organisatie

Het themajaar Goes-Azië is een initiatief van de gemeente Goes. Voor de coördinatie en organisatie van het themajaar is een stuurgroep samengesteld bestaande uit raads- en collegeleden van de gemeente, de coördinerende ambtenaren, de Culturele Raad en de stichting Goes Marketing.

Net als bij vorige themajaren wordt er veel samengewerkt met organisaties, stichtingen en verenigingen in de gemeente Goes.

Heeft u een goed idee of wilt u zich opgeven als vrijwilliger? Vul dan hier het contactformulier in.