Duurzame ontwikkelingsdoelen

In 2000 richtte de Verenigde Naties de millenniumdoelen op, als handvaten in armoede bestrijding. Het streven was om de doelstellingen in 2015 te halen. Maar armoedebestrijding is moeilijk en complex. In 2015 kwamen daarom nieuwe doelstellingen: de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDGs). Deze nieuwe doelen zijn zo allesomvattend mogelijk en zijn er onder andere op gericht om arme mensen mee te laten doen in de economie, milieu vervuiling tegen te gaan en de leefomgeving van dieren te behouden.

De nieuwe doelen lopen tot en met 2030. Ook tijdens het Goes-Aziëjaar besteden we aandacht aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Bekijk onderstaand filmpje voor meer informatie. Tip: je kunt ondertiteling aanzetten!

SDGs