De eerste Goes-Azië vlaggen

De oplettende voorbijganger is het misschien al opgevallen. Op de middelste vlag staat een oude bekende: de televisietoren van Goes. Deze vlaggen symboliseren de verbinding tussen Goes en Azië. De evenementen op het gebied van kunst, cultuur, duurzaamheid, sport en educatie laten zien hoe Azië van Europa verschilt en hoe Europa op Azië lijkt. Dit doen we door onder andere in te zoomen op specifieke landen en u zo een groot aantal verrassende activiteiten aan te bieden. Maar de relatie tussen Goes en Azië is niet de enige reden waarom we hebben gekozen voor twee Aziatische gebouwen en de Goese televisietoren: Het themajaar is namelijk een product van samenwerking tussen verenigingen, stichtingen en individuen. Goes-Azië is door en voor u. Door onder meer samen te werken met scholen, goede doelen en sportverenigingen verbinden we niet alleen Goes met een werelddeel, maar ook Goesenaren met elkaar.  Daarom verdient de televisietoren zeker een plek op de middelste vlag.